BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TEEM BUILDING

TÌNH HUỐNG MÁY BAY GẶP TAI NẠN VÀ CƠ HỘI SỐNG SÓT Trong bài tập này, các đội được yêu cầu tưởng tượng rằng họ đang bị mắc kẹt sau một vụ tai nạn máy bay , và để đi đến một sự đồng thuận về việc ai sẽ sống sót. Những lợi ích: Hoạt […]

Đọc thêm...

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

TÌNH HUỐNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH: Giúp người tham gia dễ nhận ra rằng: Mỗi nhà lãnh đạo có thể là một nhà quản lý Nhưng không phải tất cả người quản lý là có thể là nhà lãnh đạo Bài tập này thích hợp cho các nhà […]

Đọc thêm...

TÌNH HUỐNG TEEM BUILDING

TÌNH HUỐNG TEEN BUILDING – KỸ THUẬT LÃNH ĐẠO Mục đích của tình huống nhằm: Xây dựng một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai, Và phát triển tiềm năng thành viên của nhóm mình. Giao tiếp giỏi, Biết phân cấp và có kỹ năng ra quyết định, Đủ khả năng áp dụng linh […]

Đọc thêm...