BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TEEM BUILDING

TÌNH HUỐNG MÁY BAY GẶP TAI NẠN VÀ CƠ HỘI SỐNG SÓT

Trong bài tập này, các đội được yêu cầu tưởng tượng rằng họ đang bị mắc kẹt sau một vụ tai nạn máy bay , và để đi đến một sự đồng thuận về việc ai sẽ sống sót.

Những lợi ích:

Hoạt động này được  thiết kế để kiểm tra người tham gia:

  • Kỹ năng giải quyết xung đột
  • Kỹ năng giao tiếp

Các cá nhân phải làm việc cùng nhau như một đội để đảm bảo rằng tất cả mọi người đồng ý về kết quả

Chuẩn bị: 

  • Một phòng riêng lớn
  • Một bảng trống và một bản sao danh sách của những người sống sót cho mỗi người tham gia

Thời gian: 

Khoảng 1 giờ

Bài tập xây dựng đội nhóm có thể hữu ích trong các tổ chức công tác

  • Xác định và phát triển các nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai
  • Đào tạo nhân viên: tinh chỉnh hoặc thực hành các kỹ năng lãnh đạo của họ

 

 

Trả lời

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*